SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Probability Theory 1 - NMSA333
Title: Teorie pravděpodobnosti 1
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Pre-requisite : NMSA202
Is co-requisite for: NMSA334
Is pre-requisite for: NMSA351
Is interchangeable with: NSTP050, NSTP144
In complex pre-requisite: NMSA349
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Foundations of probability theory with the emphasis on proof techniques. Recommended for bachelor's program in General Mathematics, specialization Stochastics.
Aim of the course -
Last update: G_M (27.04.2012)

To explain basics of modern probability theory.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (14.10.2021)

Podmínky získání zápočtu: Zisk alespoň 2/3 možných bodů ze zápočtové písemky a zisk alespoň 2/3 možných bodů z domácího úkolu. Zápočtovou písemku lze opravovat nejvýše dvakrát, domácí úkol lze opravit nejvýše jednou, a to formou písemky. Zápočet je nutnou podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Složení písemné a ústní části zkoušky je podmínkou zakončení předmětu.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (04.10.2012)

Štěpán J.: Teorie pravděpodobnosti. Matematické základy. Academia, Praha, 1987

Lachout, P.: Teorie pravděpodobnosti. Karolinum, Praha, 2004.

Teaching methods -
Last update: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (14.10.2021)

Presential lecture and exercises. Exercise supported by MOODLE.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (14.10.2021)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky.

Písemná část bude sestávat ze tří příkladů z témat, která korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (07.10.2019)

Measurability of systems of random variables, distribution function, independence, expectation, types of convergence of sequences and sums of random variables, conditioning, zero-one laws, law of large numbers, weak convergence, convergence in distribution, characteristic function, central limit theorems.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html