SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical Statistics 2 - NMSA332
Title: Matematická statistika 2
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Co-requisite : NMSA331
Is pre-requisite for: NMSA351
Is interchangeable with: NSTP192, NSTP202
In complex pre-requisite: NMSA349
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Foundations of theoretical statistics. Recommended for bachelor's program in General Mathematics, specialization Stochastics.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (11.05.2012)

The students learn fundamental methods used in theory of estimation and testing hypotheses.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.03.2018)

Účast na cvičení není povinná, ale důrazně doporučená. Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné napsání dvou zápočtových písemných prací, tj. získání alespoň 60 bodů ze 100, přičemž z každé písemky alespoň 20 bodů. Každá písemka dovoluje získat maximálně 50 bodů. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly. Nicméně, studenti, kteří získali z obou písemek dohromady alespoň 25 bodů, budou mít možnost se zúčastnit (jednoho souhrnného) opravného testu. Při úspěšnosti alespoň 60% v opravném testu získají zápočet.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. (09.09.2013)

Anděl J.: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978

Anděl J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 2007

Anděl J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2013

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (11.05.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (26.02.2021)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce. K přípravě ke zkoušce a cvičení lze využít cvičebnici, která je ke stažení na webové stránce cvičícího docenta Omelky.

Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro statistickou analýzu reálného problému a diskutovat výhody a nevýhody různých alternativních řešení (existují-li).

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se sestává z několika otázek, které vycházejí z odpřednesené látky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, tj. písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě ohodnocení obou částí.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (11.05.2012)

Theoretical principles of theory of estimation and testing statistical hypotheses.

Regular systems of densities, sufficient statistics, moment method, maximum likekelihood method and asymptotical tests based on maximum

likelihood.

Optimal estimators, construction of the most powerful statistical tests.

Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (04.06.2018)

Random variables and vectors and their characterizations; convergence in distribution, in probability and almost surely; central limit theorem; conditional density and conditional expectation.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html