SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Software for mathematics and stochastics - NMSA230
Title in English: Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MA
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Classification: Informatics > Software Applications
Mathematics > External Subjects
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2019)
An introduction to LaTeX, electronic information sources and R software.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (14.05.2012)

Introduction to software tools for writing mathematical text and presentation of results, scientific databases and software for statical calculations and graphics.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

V průběhu semestru vypracuje student PDF dokument, který se bude skládat z několika úloh postupně zveřejněných během semestru.

Na základě vypracovaného a odevzdaného reportu (PDF dokumentu) získá (nebo nezíská) student na konci semestru zápočet.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (12.10.2017)

Program R

  • Bína, Komárek, Komárková: Jak na jazyk R. (pracovní PDF report)
  • Rybička: LATEX pro začátečníky, 2002, Konvoj.
  • Kopka, Daly: Guide to LATEX, 2004, Addison-Wesley.
  • Dalgaard: Introductory statistics with R, 2008, Springer.

LaTeX

  • Tobias Oetiker a kol.: Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2ε. (pracovní PDF report)
  • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. A: The TeX Book, Addison Wesley, 1986.
  • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. B: TeX The Program, Addison Wesley, 1986.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (14.05.2012)

Seminar.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (14.05.2012)

Writing mathematical text in LATeX. Electronic information sources for mathematics and stochastics

(Zentralblatt, MathSciNet, Web of Science, Scopus). Reference controlling systems (BibTex).

Software R for statistics and graphics. Presentations using LATeX.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html