SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Probability and Mathematical Statistics - NMSA202
Title: Pravděpodobnost a matematická statistika
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Co-requisite : NMMA205
Is incompatible with: NSTP070, NSTP177, NSTP014
Is pre-requisite for: NMSA333, NMSA331
Is interchangeable with: NSTP022
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (26.04.2018)
An introductory course in probability theory and statistics. Required course for General Mathematics.
Aim of the course -
Last update: G_M (27.04.2012)

Foundations of probability theory and mathematical statistics

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (01.02.2023)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky získání zápočtu:

Zápočet získá ten, kdo:

  • úspěšně napíše jednu zápočtovou písemku v polovině semestru

a

  • úspěšně napíše jednu domácí zápočtovou písemku na konci semestru

Literature - Czech
Last update: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (29.01.2018)

Dupač V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 2013.

Josef Štěpán, Teorie pravděpodobnosti : matematické základy. Academia, Praha, 1987.

Jiří Anděl, Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 2007.

Hans-Otto Georgii, Stochastics: introduction to probability and statistics. De Gruyter, Berlin, 2008.

Teaching methods -
Last update: G_M (27.04.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (01.02.2023)

Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu.

Předmětem zkoušky bude celý (odprezentovaný) rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy).

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, tj. písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě písemné i ústní části.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: G_M (27.04.2012)

Foundations of probability theory (axiomatic definition of probability, conditional probability, random vectors and their characteristics, limit theorems).

Basic statistical tasks (point and interval estimations, hypothesis testing for simple models).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html