SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Probability and Mathematical Statistics - NMSA202
Title in English: Pravděpodobnost a matematická statistika
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Co-requisite : NMMA203
Is pre-requisite for: NMFM331, NMSA333, NMSA331
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (26.04.2018)
An introductory course in probability theory and statistics. Required course for General Mathematics.
Aim of the course -
Last update: G_M (27.04.2012)

Foundations of probability theory and mathematical statistics

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (01.02.2018)

Podmínky získání zápočtu:

Během semestru se budou psát 3 průběžné zápočtové testy. Zápočet získá student, který každý test napíše alespoň na 1/3 bodů a zároveň získá alespoň 60% bodů z celkového součtu za všechny 3 testy dohromady.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly. Nicméně studenti, kteří napsali alespoň jeden test na 2/3 bodů nebo získali v součtu alespoň 40% bodů za všechny 3 testy dohromady, budou mít možnost se zúčastnit (jednoho souhrnného) opravného testu. Při úspěšnosti alespoň 60% v opravném testu získají zápočet.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (29.01.2018)

Dupač V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 2013.

Josef Štěpán, Teorie pravděpodobnosti : matematické základy. Academia, Praha, 1987.

Jiří Anděl, Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 2007.

Hans-Otto Georgii, Stochastics: introduction to probability and statistics. De Gruyter, Berlin, 2008.

Teaching methods -
Last update: G_M (27.04.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (29.01.2018)

Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu.

Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy).

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, tj. písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě písemné i ústní části.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: G_M (27.04.2012)

Foundations of probability theory (axiomatic definition of probability, conditional probability, random vectors and their characteristics, limit theorems).

Basic statistical tasks (point and interval estimations, hypothesis testing for simple models).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html