SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of Mixtures - NMOD043
Title: Teorie směsí
Guaranteed by: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Classification: Mathematics > Mathematical Modeling in Physics
Interchangeability : NMMO541
Is incompatible with: NMMO541
Is interchangeable with: NMMO541
Annotation - Czech
Last update: T_MUUK (23.01.2007)
Cílem kursu je seznámit posluchače s několika přístupy k modelování směsí v rámci termodynamiky kontinua. Bude prezentována jak obecná teorie, tak budou odvozeny zjednodušující modely.
Literature - Czech
Last update: T_MUUK (23.01.2007)

K.R. Rajagopal, L. Tao: Mechanics of mixtures. World Scientific, 1995.

I. Samohýl: Thermodynamics of irreversible processes in fluid mixtures. Approached by rational thermodynamics. Teubner, 1987.

F. Maršík: Termodynamika kontinua, Academia, 1999.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html