SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Data Modelling, Data Warehouses and Metadata - NMOD033
Title: Datové modelování, datové sklady a metadata
Guaranteed by: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Jan Dvořák, Dr.
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Class: Mat. modelování
Classification: Mathematics > Mathematical Modeling in Physics
Co-requisite : NMOD032
Annotation -
Last update: T_MUUK (16.05.2001)
Various mathematical approaches and theories are applied to problems of Lagrangean, Hamiltonean and quantum mechanics.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kvasnica J.:Termodynamika,SNTL 1965

Silhavý M.:Czech.Journ.Phys.B30,1980,str.841,961

Kratochvíl J.,Silhavý M.:O termodynamice reálných fyzikálních dějů. Ces.čas.fyz.A31,1981,str.97

Syllabus - Czech
Last update: ()

1.Uvod.

2.Termodynamické systémy. Teplo,práce,empirická teplota. Uzavřený systém,termodynamický děj.

3.První zákon termodynamiky. Joulův mechanický ekvivalent tepla. Vnitřní energie.

4.Druhý zákon termodynamiky. Formulace druhého zákona. Absolutní teplota. Entropie. Ideální plyn.

5.Racionální termodynamika. Veličiny popisující termodynamický systém. Zákony zachování. Konstituční vztahy. Zákony omezující konstituční vztahy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html