Mathematical Methods in Fluid Mechanics 1 - NMNV537
Title in English: Matematické metody v mechanice tekutin 1
Guaranteed by: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Class: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Numerical Analysis
Incompatibility : NMOD101
Interchangeability : NMOD101
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: T_KNM (07.04.2015)
Brief survey of equations describing fluid flow, main theoretical results for the Stokes, Oseen and Navier-Stokes problems, finite element solution of viscous incompressible flow
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (10.06.2019)

Feistauer M.: Mathematical Methods in Fluid Dynamics. Longman Scientific-Technical, Harlow, l993

Feistauer M.,Felcman J., Straškraba I.: Mathematical and Computational Methods for Compressible Flow. Oxford University Press, Oxford, 2003

V. Girault, P.-A. Raviart: Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations. Theory and Algorithms. Springer, Berlin, 1986.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (11.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní. Její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky písemné i ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (07.04.2015)

A brief survey of equations describing flow: Navier-Stokes equations for viscous incompressible flow.

Main theoretical results for the Stokes, Oseen and Navier-Stokes problems.

Finite element method for the solution of viscous incompressible flow: Babuska-Brezzi condition, conformal and nonconformal finite elements, existence and uniqueness of the solution to the Stokes problem, discretization of the stationary and nonstationary Navier-Stokes problem, stabilization of numerical methods.

The course is suitable for students of Numerical and Computational Mathematics and Mathematical Modelling in Physics and Technology.

Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (13.05.2019)

Basic concepts and results from the functional analysis and partial differential equations.