SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Inverse Problems and Regularization - NMNV531
Title in English: Inverzní úlohy a regularizace
Guaranteed by: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Numerical Analysis
Annotation -
Last update: T_KNM (07.04.2015)
In a variety of applications (computerized tomography, geology, image processing etc.) there is a need to solve inverse problems, where the goal is to extract information about the studied phenomena from the measured data corrupted by errors (noise). Since these problems are sensitive on perturbations in the data, it is necessary to solve them using special approaches, so called regularization methods. The lectures give an insight into the properties of inverse problems, and summarize modern regularization approaches including parameter choice methods.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba složit zkoušku z celé probrané látky, viz "Požadavky ke zkoušce".

Zápočet ze cvičení se získává vypracováním 2 domácích úkolů zadávaných průběžně během semestru. Domácí úkoly mají formu implementace numerických experimentů v programovém prostředí MATLAB za využití Regularizačního toolboxu. Výsledky domácích úkolů budou prezentovány studenty během cvičení v průběhu semestru. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje možnost jejího opakování.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

P. C. Hansen: Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms, Fundamentals of Algorithms, SIAM, 2010.

I. Hnětynková, M. Plešinger and Z. Strakoš: The regularizing effect of the Golub-Kahan iterative bidiagonalization and revealing the noise level in the data, BIT Numerical Mathematics 49, pp. 669-696, 2009.

P. C. Hansen , J. G. Nagy and D. P. O'Leary: Deblurring Images: Matrices, Spectra, and Filtering, Fundamentals of Algorithms, SIAM, 2006.

P. C. Hansen: Rank-Deficient and Discrete Ill-Posed Problems, Mathematical Modeling and Computation, SIAM, 1998.

Teaching methods -
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (07.04.2015)

Lectures are held in a lecture hall, practicals in a computer laboratory (Matlab enviroment).

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (06.10.2017)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba složit zkoušku z celé probrané látky odpovídající syllabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce a cvičeních. Zkouška má ústní formu. K přihlášení na zkoušku se nevyžaduje zápočet.

Syllabus -
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (07.04.2015)

1. Inverse problems, their basic properties, examples.

2. Construction of the naive solution, need for regularization, influence of noise.

3. Basic direct and iterative regularization methods. Hybrid methods.

4. Regularization parameter selection approaches.

5. Propagation of noise in iterative regularization methods, noise level estimation without apriori information.

6. Special problems.

Entry requirements -
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (30.04.2018)

Previous knowledge of linear algebra and basic methods for matrix computations is expected.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html