SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Analysis of Matrix Calculations 2 - NMNM332
Title in English: Analýza maticových výpočtů 2
Guaranteed by: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Numerical Analysis
Pre-requisite : {Analýza maticových výpočtů 1}
In complex pre-requisite: NMNM349
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
The course extends the curriculum of NMNM331. Recommended for bachelor's program in General Mathematics, specialization Mathematical Modelling and Numerical Analysis.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (06.10.2017)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba složit zkoušku z celé probrané látky, viz "Požadavky ke zkoušce".

Zápočet ze cvičení je udělen po získání minimálního počtu 3 bodů za aktivitu během semestru. Bod lze získat aktivitou na cvičení ve formě vyřešení zadaného příkladu na tabuli. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje možnost jejího opakování.

Literature -
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (07.04.2015)

Duintjer Tebbens, J., Hnětynková, I., Plešinger, M., Strakoš, Z., Tichý, P., Analýza metod pro maticové výpočty I, Skripta MFF UK, 2011.

Drkošová, J., Strakoš, Z., Základy teorie citlivosti a numerické stability, Skripta FJFI ČVUT, 1995.

Watkins, D.S., Fundamentals of Matrix Computations, J. Wiley & Sons, New York, Second edition 2002, Third edition, 2010.

Teaching methods -
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (06.10.2017)

Lectures are held in a lecture hall. Practicals in computer laboratory where we regularly switch between solution of examples on the blackboard and in the Matlab programming enviroment.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (06.10.2017)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba složit zkoušku z celé probrané látky odpovídající sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce a cvičeních. Zkouška má písemnou a ústní část. Student, který neprošel písemnou částí zkoušky, není připuštěn k části ústní a je hodnocen známkou nevyhověl. Student, který neprošel ústní částí zkoušky je rovněž hodnocen známkou nevyhověl. V obou případech opakuje při příštím termínu obě části zkoušky.

K přihlášení na zkoušku se nevyžaduje zápočet.

Syllabus -
Last update: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (01.02.2016)

1. Basic terminology and relations of the theory of sensitivity and numerical stability.

2. Sensitivity of matrix eigenvalues for general and normal matrices. Continuity and diferentiability, conditioning of a simple eigenvalue. Pseudospectrum.

3. Estimates of backward error for approximations of eigenvalues.

4. Estimates of backward error for approximate solutions of linear algebraic problems.

5. QR algorithm (Francis algorithm) for the solution of the complete eigenvalue problem. Inverse power method, simultanes subspace iterations.

6. Summary of related areas and topics.

Entry requirements -
Last update: G_M (16.05.2012)

Students are expected to have attended the course NMNM331.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html