SubjectsSubjects(version: 811)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
Mathematical Software - NMMB533
Czech title: Matematický software
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Guarantor: Dr. rer. nat. Faruk Göloglu
doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Classification: Informatics > Software Applications
Mathematics > Algebra
Annotation - Czech
Last update: T_KA (06.05.2015)

Přehled vybraných výpočetních metod a softwarových nástrojů v algebře a logice. Systémy pro počítačovou algebru (např. Mathematica, Sage), specializované programy pro jednotlivé oblasti algebry (např. GAP), SAT solving a automatické dokazování (např. Prover9) a další oblasti dle aktuální potřeby a zájmu studentů. Součástí výuky bude jak praxe (použití software), tak teorie (základní principy).
Literature -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.09.2013)

M. Wester, Computer Algebra Systems: A Practical Guide, Wiley 1999.

C.L. Chang, R.C.T. Lee, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, Academic Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (13.10.2017)

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/msw.htm

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.09.2013)

Přehled vybraných výpočetních metod a softwarových nástrojů v algebře a logice. Systémy pro počítačovou algebru (např. Mathematica, Sage), specializované programy pro jednotlivé oblasti algebry (např. GAP), SAT solving a automatické dokazování (např. Prover9) a další oblasti dle aktuální potřeby a zájmu studentů. Součástí výuky bude jak praxe (použití software), tak teorie (základní principy).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html