SubjectsSubjects(version: 811)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
MMIS Elective Seminar - NMMB471
Czech title: Výběrový seminář z MMIB
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English, Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/babylogika.html
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Class: M Mgr. MMIB > Volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Interchangeability : NALG050
Annotation -
Last update: T_KA (30.04.2015)

Universal elective seminar.
Terms of passing the course - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.10.2017)

paralelka Příprava na CTF.

Zápočet je za aktivní účast na nějaké ze souteží (viz https://ctftime.org/), které probíhají během semestru.

paralelka Kryptoanalýza na úrovni instrukcí 2

Zápočet je za odevzdání samostatně vypracovaného řešení crackme přiměřené obtížnosti.

Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.10.2017)

Upřesní vedoucí semináře.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.10.2017)

Výběrový seminář na různá témata.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html