SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Automata and Convolutional Codes - NMMB401
Title in English: Automaty a konvoluční kódy
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English, Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~holub/konvoluce.htm
Guarantor: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB401
Interchangeability : NMIB401
Annotation -
Last update: T_KA (14.05.2013)
Course is an introduction into convolutional codes. Description of encoders is facilitated by an overview of finite automata. The algebraic structure of convolutional codes is explored, as well as its performance and basic decoding methods.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.10.2017)

Zápočet bude udělen za úspěšné napsání závěrečného testu. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Literature -
Last update: T_KA (14.05.2013)

Rolf Johannesson, Kamil Sh. Zigangirov, Fundamentals of Convolutional Coding, Wiley-IEEE Press, 1998

T. Richardson, R. Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press 2008

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška sestává s písemné a ústní části. Student nejprve vyřeší písemný test sestávající z pěti úloh z teorie a její aplikace a posléze v rámci ústní části vysvětlí, případně doplní nejasné části vypracovaného testu.

Známka bude určena na základě bodového hodnocení obou částí zkoušky.

Syllabus -
Last update: T_KA (14.05.2013)

1. Basic properties of finite automata

  • finite automata, regular expressions, Kleene's theorem

2. Convolutional codes and their algebraic structure

  • representation by transition diagram and trellis, properties of

generating matrices and their realization, minimal encoders

3. Performance

  • free distance of the code, error-probability bounds

4. Decoding

  • Viterbi algorithm, sequential decoding, iterative decoding.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html