SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Data and Process Models - NMMB303
Title in English: Datové a procesní modely
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Marian Kamenický
Václav Trojan
RNDr. Jiří Měska
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB008
Interchangeability : NMIB008
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Required course for bachelor's program in Information security. The course gives a basic orientation in the field of data and processing models, description of information structure and information processing and fundamentals of relation databases.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínkou pro zápočet je zvládnutí dvou zápočtových testů. Je možné psát náhradní test.

Podmínkou pro zkoušku je získaný zápočet.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (15.06.2015)

Martin Gruber: Mistrovství v SQL, Svazek1,2, SoftPress, 2004.

James R.Groff, Paul N.Weinberg: SQL kompletní průvodce, Computer Press, 2005.

Bruce Momjian: PostgresSQL, Praktický průvodce, Computer Press, 2003.

Thomas Kyte: Oracle návrh a tvorba aplikací, Computer Press, 2005.

Howes, T; Smith, M; Good, G: Understanding and Deploying LDAP Directory Services

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: G_M (27.04.2012)

Data and their structure. Data models. E-R diagrams. Relation databases. Normalization an denormalization. Decent introduction to SQL language. Transformation of relation data schemes. Integrity of data in relation schemes. Dimensional data structures. Processing models. Processes of addition of new data and edition of current data. Time development of data. General process structures. Work-flow.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html