SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Applied Cryptography 1 - NMMB301
Title in English: Aplikovaná kryptografie 1
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Bohuslav Rudolf
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB006
Interchangeability : NMIB006
Is co-requisite for: NMMB302
Is pre-requisite for: NMMB349
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Required course for bachelor's program in Information security. The course focuses on practical use of modern cryptography. Student will gain overview of suitability and use of concrete algorithms and their analysis.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literature -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (24.08.2012)

Shafi Goldwasser, Mihir Bellare: Lecture Notes on Cryptography, 2008, http://cseweb.ucsd.edu/~mihir/papers/gb.pdf

Jonathan Katz, Yehuda Lindell: Introduction to Modern Cryptography, 2008, Taylor and Francis Group, LLC

Serge Vaudenay: A Classical Introduction to Cryptography - Applications for Communication Security, 2006, Springer Science + Business Media, Inc.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Bohuslav Rudolf (11.10.2017)

Zkouška se sestává z ústní části, na kterou má student možnost písemné přípravy (analogie písemné části zkoušky). Student obdrží k písemné přípravě dvě otázky, na něž se písemně připraví. Během ústní zkoušky bude moci dovysvětlit nejasnosti a nepřesnosti v písemné přípravě. V případě potřeby (nejednoznačného výsledku)dostane student další otázky, na které se opět může písemně připravit, a které budou opět zkoušeny ústně. Otázky jsou vybírány z látky prezentované na přenáškách.

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (03.09.2012)

Block and stream ciphers, hash functions - design principles, security and implementation properties, symmetric encryption modes and integrity protection - security and implementation properties, provable and practical security, introduction to cryptographic protocols - design principles, formal, provable and practical security.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html