SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Cryptographical Systems - NMMB201
Title: Kryptografické systémy
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kozlik/ks/
Guarantor: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMMB212
Interchangeability : NMMB212
N//Is incompatible with: NMMB212
P//Is pre-requisite for: NMMB349
Z//Is interchangeable with: NMMB212
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Required course for bachelor's program in Information security.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (03.01.2018)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet se uděluje za splnění zápočtových úkolů. Úkoly jsou průběžně zveřejňovány na stránce cvičícího. Na vypracování úkolu mají studenti obvykle dva týdny od jeho zveřejnění. Povaha kontroly studia vylučuje opakování této kontroly.

Literature -
Last update: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (05.09.2017)

Serge Vaudenay: A Classical Introduction to Cryptography, Springer, 2006

Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, CRC Press, 2005

Hans Delfs, Helmut Knebl: Introduction to Cryptography, Springer, 2015

Christof Paar, Jan Pelzl: Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, Springer, 2010

Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996

Joan Daemen, Vincent Rijmen: The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard, Springer, 2002

Matthew Robshaw, Olivier Billet (Eds.): New Stream Cipher Designs, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4986, Springer, 2008

eSTREAM, the ECRYPT Stream Cipher Project: http://www.ecrypt.eu.org/stream/

Ecrypt Lightweight Cryptography Lounge: http://www.ecrypt.eu.org/lightweight/index.php/Main_Page

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (03.01.2018)

Zkouška je ústní. Student si vylosuje otázky a dostane čas na přípravu poznámek. Otázky korespondují se sylabem přednášky v rozsahu, ve kterém byla jednotlivá témata vyložena na přednášce. Známka se určí z celkového počtu bodů, které student získal za zápočtové úkoly a za zkoušku.

Syllabus -
Last update: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (05.09.2017)

Shannon's theory (entropy, mutual information, unicity distance, perfect secrecy).

The DES cipher. The meet-in-the-middle attack on 3DES. The AES cipher. Basic block cipher modes of operation (ECB, CBC, CFB, CFB-l, OFB, CTR).

Stream ciphers. Linear feedback shift registers. The A5/1 cipher.

Hash functions. The birthday paradox. The Merkle-Damgård construction. MAC, HMAC.

Public key cryptography and digital signature - RSA. Håstad's attack. Factorizing the modulus N using the exponents e and d. The Diffie-Hellman protocol and choosing the protocol parameters. The ElGamal encryption system, ElGamal signature scheme and the DSA algorithm.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html