SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematics 2 - NMMA702
Title in English: Matematika 2
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 7
Hours per week, examination: summer s.:4/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.
Classification: Mathematics > Real and Complex Analysis
Pre-requisite : NMMA701
Interchangeability : JEB006
Is pre-requisite for: JEB105, NMMA703
Annotation -
Last update: G_M (07.05.2014)
A copy of JEB006. Students became familiar with mathematical analysis of functions of several variables, linear algebra, series and Riemann integral. The presented methods are useful for solving problems in economics, mainly problems from microeconomics.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (23.02.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, přičemž nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

K získání zápočtu je třeba úspěšně napsat dvě zápočtové písemky, jednu neúspěšnou písemku lze nahradit písemkou opravnou a jednu neúspěšnou písemku lze nahradit spočítáním určitých domácích úkolů. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Hájková V., John O., Kalenda O., Zelený M.: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005 (kapitoly 7, 9.4 a 9.5)

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II., Matfyzpress, Praha 2006 (kapitoly 3 a 5)

Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003 (nebo starší ruský originál)

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (14.02.2019)

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z pěti příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Půjde o tyto příklady: parcialní derivace, extrém funkce, implicitní funkce, maticový počet (hodnost, determinant, inverzní matice, řešení soustavy), konvergence číselných řad a možná primitivní funkce. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie, přičemž losované sady otázek budou formulovány pomocí pojmů ze seznamu uvedeného na stránce vyučujícího.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

Syllabus -
Last update: G_M (07.05.2014)

This course is just a copy of JEB006.

(Functions of several variables: smooth functions, implicit function theorem, free and constrained extrema, quasiconcave fuctions.

Linear algebra: basic matrix operations, determinants, solution of systems of linear equations.

Series: convergence and divergence, criteria of convergence, absolute convergence.

Basic properties of Riemann integral.)

Entry requirements -
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Be familiar with the notions of mathematics 1 NMMA701.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html