SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematics 1 - NMMA701
Title in English: Matematika 1
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 7
Hours per week, examination: winter s.:4/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.
Classification: Mathematics > Real and Complex Analysis
Interchangeability : JEB005
Is pre-requisite for: NMMA702
In complex pre-requisite: JEB104
Annotation -
Last update: G_M (07.05.2014)
A copy of JEB005. Students become familiar with mathematical analysis of functions of one variable. The presented methods are convenient for solving problems in economy.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (26.09.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, přičemž nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

K získání zápočtu je třeba účast a úspěšně napsat dvě zápočtové písemky, jednu neúspěšnou písemku lze nahradit písemkou opravnou.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Hájková V.,Johanis M., John O., Kalenda O., Zelený M.: Matematika, Matfyzpress, Praha 2012

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005

Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003

(nebo starší ruský originál)

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (25.09.2018)

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena ze čtyř příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Půjde o tyto příklady: úloha na limitu posloupnosti, úloha na limitu funkce, úloha na výpočet derivace, úloha na vyšetření průběhu funkce. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Za celou početní písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné početní části je nutno získat alespoň 25 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje otázku, která bude mít tyto části:

klíčový pojem (specifikováno v seznamu definic a vět)

definice, znění věty

znění věty a její důkaz

znění věty a její důkaz

implikace

Celkem lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal méně než 25 bodů z písemné části nebo získal méně než

25 bodů z ústní části, je výsledná známka F. V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přibližně platí: A: 91 to 100

B: 81 to 90 C: 71 to 80 D: 61 to 70 E: 51 to 60 F: 50 a méně.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

Syllabus -
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

This course is just a copy of JEB005.

(Sets of numbers, supremum and infimum, minimum and maximum. Limit of sequence (finite and infinite), theorem on limit of monotone sequence. Functions of one variable: limit of function, elementary functions and their properties , derivative, properties of continuous functions, Langrange theorem, finding of extrema, convex and concave functions, investigation of function and construction of its graph.)

Entry requirements -
Last update: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Highschool mathematics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html