SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Functional Analysis 1 - NMMA401
Title in English: Funkcionální analýza 1
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.
Class: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinné
Classification: Mathematics > Functional Analysis
Annotation -
Last update: T_KMA (02.05.2013)
Mandatory course for master study branches Mathematical analysis and Mathematical modelling in physics and technics. Recommended for the first year of master studies. The course is devoted to advanced topics in functional analysis - topological vector spaces, weak topologies, vector integration, spectral theory.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc. (20.09.2018)

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Znalosti látky probrané na cvičeních jsou součástí látky zkoušené při ústní zkoušce.

K získání zápočtu je třeba odevzdat úplné a správné řešení dvou domácích

úkolů. Zadání domácích úkolů (včetně postupu při jejich rezervaci a odevzdávání)

bude zveřejněno na webovské stránce cvičícího. V případě, že odevzdané

řešení bude neúplné či ne zcela správné, lze odevzdat opravu. Počet oprav

není a priori omezen, je však nutné správné a úplné řešení obou úkolů

odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky (na posledním cvičení

v případě prvního termínu).

Povaha kontroly plnění vylučuje jiné možnosti opravy než výše zmíněné.

Literature -
Last update: T_KMA (12.05.2015)

Rudin, W.: Functional analysis. Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991

Meise R. and Vogt D. : Introduction to functional analysis, Oxford University Press, New York, 1997

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc. (07.05.2018)

Předpokladem pro konání zkoušky je udělení zápočtu.

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Hlavním podkladem pro zkoušku jsou přednášky a cvičení k nim.

Syllabus -
Last update: T_KMA (12.05.2015)

Topological vector spaces, locally convex spaces, weak topologies, vector integration and Bochner spaces, Banach algebras, Gelfand transform, operators on Hilbert spaces, spectral decomposition and function calculus.

Entry requirements -
Last update: doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc. (24.05.2019)

Mandatory course for master study branches Mathematical analysis and Mathematical modelling in physics and technics. It is required to know notions, methods and results from the course Introduction to Functional Analysis NMMA331.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html