SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Bachelor's Thesis: Mathematical Analysis - NMMA349
Title in English: Bakalářské konzultace: Matematická analýza
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MA
M Bc. OM > Povinně volitelné
Pre-requisite : {Either both NNUM001 and NDIR044 or}, NMMA331, NMMA333, NMMA338
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Bachelor's thesis for specialization Mathematical Analysis within General Mathematics. Requisite courses are not verified at the enrollment to the course but at the completion of the whole program.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Matematická analýza oboru Obecná matematika.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html