SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Measure and Integral Theory 2 - NMMA343
Title: Teorie míry a integrálu 2
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.
Is pre-requisite for: NMSA351, NMMA351
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)
Rozšiřující kurs o teorii míry a integrálu pro studenty obecné matematiky. Navazuje na přednášku Teorie miry a integrálu 1 - NMMA205.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. (08.10.2021)

Složení zkoušky.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)

Základní literatura:

W. Rudin, Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, 2003.

Doporučená literatura:

J. Lukeš, J. Malý, Míra a integrál, Univerzita Karlova, Praha, 1993.

I. Netuka: Integrální počet. MatfyzPress, Praha, 2016.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. (08.10.2021)

U ukoušky je požadována znalost odpřednesené látky.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)

Vnější míra a Caratheodoryho konstrukce, konstrukce Lebesgueovy míry, vztah Lebesgueova a Riemannova integrálu, Radon-Nikodymova věta, znaménkové míry, konvergence posloupnosti funkcí, součinové míry (příklad nekonečného součinu).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html