SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Proseminar on Mathematical Analysis 4 - NMMA263
Title: Proseminář z Matematické analýzy 4
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Annotation -
Last update: T_KMA (05.05.2017)
NMMA263: Proseminar is devoted to advanced topics in Mathematical Analysis that supplement the course Mathematical Analysis 4.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (06.02.2020)

Zápočet se uděluje za účast a aktivitu. Nutnou podmínkou je účast na 2/3 všech proseminářích (Pokud by tedy proseminář zůstal zařazen na pátek, jde o účast na 7 proseminářích.) Z povahy kontroly studia tedy vyplývá, že zápočet se opakovat nedá.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (08.05.2018)

V. Jarník: Diferenciální počet II

V. Jarník: Integrální počet II

L. Zajíček: Vybrané partie z matematické analýzy pro 2. ročník

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. roční

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum) Jarník: Diferenciální počet II

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (07.05.2018)

Some topics which complement the lecture Mathematical Analysis for the second year will be discussed.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html