Calculus 2 - NMMA112
Title: Kalkulus 2
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
Classification: Mathematics > Real and Complex Analysis
Co-requisite : NMMA111
Incompatibility : NMAA072, NMMA122
Interchangeability : NMAA072, NMMA122
Is interchangeable with: NMAA072
In complex pre-requisite: NMFM204, NMFM205, NMMA211, NMMA212, NMMA221, NMNM211, NMSA336
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The second part of a four-semester course in calculus for bachelor's program Financial Mathematics.
Last update: G_M (16.05.2012)
Course completion requirements - Czech

PODMÍNKY PRO SEMESTR 2018/19

Zápočet je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Získání zápočtu je podmíněné vypracováním a úspěšným odevzdáním (bude kontrolováno porozumění a správnost) následujících textů

10 textů typu definice-věta-důkaz-příklad (takzvaných TRACKů)

všech průběžně zadávaných kontrolních úkolů typu 10 teoretických otázek + 2 praktické příklady (takzvaných SANDBOXů)

všech SANDBOXů z minulého semestru (tyto SANDBOXy z Kalkulu 2 nemusí odevzdávat studující, kteří byli v minulém semestru klasifikováni z Kalkulu 1 hodnocením 1 nebo 2)

Všechny takto požadované texty (až na poslední zadaný SANDBOX) je nutné odevzdat vyučujícímu během cvičení nebo konzultace v období výuky. Pokud nebude text v pořádku, lze jej opravit a odevzdat na následujícím cvičení/konzultaci (s výjimkou posledního cvičení v semestru).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Další informace jsou k dispozici na adrese

http://matematika.cuni.cz/pyrih-kalkulus.html

Last update: Pyrih Pavel, doc. RNDr., CSc. (24.02.2019)
Literature - Czech

V.Jarník: Integrální počet I

J.Milota: Matematická analýza I, II (skripta)

J.Kopáček: Matematika pro fyziky II (skripta)

J.Veselý: Matematická analýza pro učitele I,II (skripta)

Last update: G_M (27.04.2012)
Teaching methods - Czech

Informace pro studující jsou k dispozici na adrese

http://matematika.cuni.cz/pyrih-kalkulus.html

Last update: Pyrih Pavel, doc. RNDr., CSc. (24.02.2019)
Syllabus -

0. Taylor polynoms, convergence of Taylor series, forms of remainders, series for elementary functions, rules for Taylor polynoms, use for computing.

1. Integral of real functions of one variable: indefinite integral (antiderivative), definite integrals (Riemann and Newton), calculation of integrals (by parts, substitution, integration of rational and similar functions), convergence of definite integrals.

2. Applications of integrals: integral criterion for convergence of series, area between curves, volumes of solids, length of plane curves, area of surfaces of revolution, moments and centers of mass.

3. Diferential equations: existence theorems, separation of variables, linear differential equations, systems of linear differential equations, applications of differential equations in geometry, physics and elsewhere, stability of solutions.

4. Functions of more variables: limits, continuity, partial derivatives, polar and spherical coordinates, theorems on continuous functions and implicit functions, maxima and minima, integrals, examples of partial differential equations.

Last update: Pyrih Pavel, doc. RNDr., CSc. (24.02.2019)
Entry requirements -

Understanding math topics from Calculus 1.

Last update: Pyrih Pavel, doc. RNDr., CSc. (24.02.2019)