SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Programming 3 - NMIN201
Title in English: Programování 3
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Informatics > Programming
Co-requisite : NMIN102
Incompatibility : NPRG031
Is incompatible with: NPRG031
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Required course for bachelor's program in Information security.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet není nutný k účasti na zkoušce.

K získání zápočtu se požaduje:

aktivní účast na cvičení spočívající obvykle v řešení úkolů (programů) v termínech stanovených cvičícím (ať už na cvičení nebo doma),

vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím,

úspěšné absolvování zápočtového testu.

Povaha prvních dvou požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly nebo opakovaně odevzdat zápočtový program po odstranění nalezených závad.

Na složení zápočtového testu má student tři pokusy do konce zkouškového období zimního semestru (jeden řádný a dva opravné termíny). Vyučující může studentům povolit vykonat opravný termín i dodatečně během letního semestru.

Literature - Czech
Last update: G_M (24.04.2012)

M. Virius: C# pro zelenáče, Neocortex Praha, 2002

E. Gunnerson: Začínáme programovat v C#, Computer Press Praha 2001

J. Kent: Visual C# 2005 bez předchozích znalostí, Computer Press Brno 2007

Jesse Liberty, Donald Xie: Programming C# 3.0, Fifth Edition, O'Reilly Media, Inc., 2007.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část, která obsahuje typicky dvě otázky odpovídající sylabu přednášky a tomu, co byo procvičováno na cvičení.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu předneseném na přednáčce.

Syllabus -
Last update: G_M (16.05.2012)

We focus on C#-programming language, object-oriented design, object-oriented-programming-principles and practical programming using current development tools. Students get acquainted with particular programming-methods. They will also explore the tools for larger programms development (including the graphical interface).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html