SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course in Programming for Beginners - NMIN161
Title: Praktikum z programování pro začátečníky
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Classification: Informatics > Programming
Co-requisite : NMIN101
Incompatibility : NMIN102, NPRG031, NPRM045, NPRM047
Annotation -
Practical training in writing and debugging programs on PC.
Last update: G_M (27.04.2012)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za vypracování zadaných domácích úkolů (programů).

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující stanoví podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly.

Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (02.10.2017)
Syllabus -

Practical training in writing and debugging programs on PC.

Last update: G_M (27.04.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html