SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Practical Course in Programming for Beginners - NMIN161
Title in English: Praktikum z programování pro začátečníky
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Classification: Informatics > Programming
Co-requisite : NMIN101
Incompatibility : NMIN102, NPRG031, NPRM045, NPRM047
Annotation -
Last update: G_M (27.04.2012)
Practical training in writing and debugging programs on PC.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za vypracování zadaných domácích úkolů (programů).

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující stanoví podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly.

Syllabus -
Last update: G_M (27.04.2012)

Practical training in writing and debugging programs on PC.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html