SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Programming 2 - NMIN102
Title: Programování 2
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Classification: Informatics > Programming
Incompatibility : NMIN112
Pre-requisite : NMIN101
Interchangeability : NMIN112
Is co-requisite for: NMIN162
Is incompatible with: NMIN161, NPRX030, NPRG062, NPRG047
Is interchangeable with: NPRM045
In complex pre-requisite: NPRG041, NPRG041, NPRX041
Annotation -
The second part of basic course of programming for students of mathematics. Beside programming in Pascal it covers the main problems of algorithm and program design.
Last update: G_M (24.04.2012)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu se požaduje:

 • aktivní účast na cvičení spočívající obvykle v řešení úkolů (programů) v termínech stanovených cvičícím (ať už na cvičení nebo doma),
 • vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující stanoví podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly nebo opakovaně odevzdat zápočtový program po odstranění nalezených závad.

Zkouška má písemnou a ústní část. Na složení zkoušky má student tři pokusy (jeden řádný a dva opravné termíny).

Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (11.10.2017)
Literature - Czech
 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vyd. 2007
 • N.Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs , Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
 • slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989
 • I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992

Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (30.09.2017)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška zahrnuje učivo z obou semestrů základního kursu programování, tzn. z předmětů NMIN101 a NMIN102. K účasti na zkoušce není nutné předchozí získání zápočtu.

Zkouška má písemnou a ústní část. V ústní části zkoušky se požadují znalosti programovacího jazyka a algoritmů v rozsahu sylabů přednášek NMIN101 a NMIN102. Součástí zkoušky je také rozbor úloh z písemné části zkoušky formou diskuse nad zvolenými řešeními.

Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (02.05.2020)
Syllabus -
1. Programming language Pascal
 • modular programming, units
 • pointer, dynamic allocation variables
 • object programming

2. Algorithms and programming

 • heaps and heap operations
 • recursive sorting (quicksort, mergesort)
 • bucketsort, radixsort
 • finding of the k-th smallest element (quickselect)
 • external sorting (file sorting)
 • dynamic data structures
 • linked list operations
 • using of linked lists - stack and queue, long numbers, polynoms
 • trees, graphs, basic algorithm on them
 • binary search trees, opearations, balanced binary trees (AVL trees)
 • multiway trees (B-trees)
 • arithmetic notations, representing and evaluating arithmetic expressions
 • dynamic programming
 • basic graph algorithms

Input knowledge according to the course NMIN101 Programming 1 is expected.

Last update: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (11.10.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html