SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Financial Derivatives 2 - NMFM532
Title in English: Finanční deriváty 2
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: English, Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
RNDr. Jakub Černý, Ph.D.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Pre-requisite : NMFM531
Annotation -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Stochastic modeling of stock prices, exchange rates, and interest rates. Introduction to standard and non-standard methods. Risk-neutral pricing. Itô's lemma and the Black-Scholes formula. Risk management for derivatives trading (Delta, Gamma etc., Value at Risk). Numerical estimations of volatilities and correlations. Monte Carlo simulations - pricing of exotic options.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

The goal of the course is to provide an introduction to practical and theoretical aspects of financial derivatives with minimal assumptions in the area of mathematical calculus, statistics, and probability theory.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Samostatný projekt, průběžný test, závěrečný test.

Literature - Czech
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Základní:

Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 2006.

Doplňková:

Dvořák, Petr.: Deriváty. 2006.

Witzany, Jiří: International Financial Markets. 2007.

Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2005.

Hunt, P.J., Kenedy, J.E.: Financial derivatives in theory and practice. 2000.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Lecture.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (12.10.2017)

Závěrečné hodnocení předmětu vychází z bodového hodnocení řešení projektu zadaného v průběhu semestru a dále z bodového hodnocení průběžného a závěrečného písemného testu. Průběžný test sestává z 4-5 výpočetních příkladů a teoretických otázek korespondujících vyložené látce do zadání testu. Závěrečný test pokrývá sylabus a látku vyloženou v průběhu celého semestru a sestává z 6-8 výpočetních příkladů a teoretických otázek. Váha závěrečného testu v celkovém hodnocení je minimálně 50%. Průběžný test je možné ze závažných důvodů omluvit, v tomto případě je do výsledného skóre proporcionálně započten pouze test závěrečný. Na základě celkového počtu bodů je určena výsledná známka s tím, že hranice pro známky 1,2,3,4 jsou zpravidla 90%, 75% a 60% z celkového počtu bodů. Tyto hranice však mohou být v závislosti na obtížnosti testů zkoušejícím upraveny. V hraničních případech může student požádat o ústní přezkoušení a závěrečný test je možné opakovat.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Introduction to standard and non-standard methods for stochastic modeling of financial processes. Risk-neutral pricing. Change of numeraire and the equivalent martingale measure. Applications on valuation of selected exotic derivatives. Interest rate modeling and valuation of interest rate derivatives. Calibration of models - numerical estimations of volatilities and correlations. Credit risk modeling and credit derivatives.

Entry requirements -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2019)

Theory of probability (Bachelor’s degree level), foundations of financial mathematics (interest rates, discounting, yield curve, exchange rates) and financial markets (basic instruments), Financial derivatives 1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html