SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Financial Derivatives 1 - NMFM531
Title in English: Finanční deriváty 1
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English, Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
RNDr. Jakub Černý, Ph.D.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Annotation -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Practical introduction to financial derivatives with minimal assumptions in the area of mathematical calculus, statistics, and probability theory. Principles, mechanics, and practical aspects of trading with financial derivatives. Forwards, futures, options, and swaps. Elementary principles of derivatives valuation. Binomial trees and their application to valuation of options. Credit, weather, and other exotic derivatives.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

The goal of the course is to provide an introduction to practical and theoretical aspects of financial derivatives with minimal assumptions in the area of mathematical calculus, statistics, and probability theory.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Domácí úkol, průběžný test, závěrečný test.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (14.10.2014)

Základní:

Witzany, J.: Financial Derivatives - Valuation , Hedging and Risk Management, 2013, Oeconomica

Doplňková:

Witzany, J.: Financial Derivatives and Market Risk Management Part I, 2011, Oeconomica

Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 2012, 8th edition, Pearson

Paul Wilmott: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2006, Wiley

Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I,II, 2004-5,Springer

Dvořák, Petr.: Deriváty, 2006, Oeconomica

Witzany, Jiří: International Financial Markets, 2007, Oeconomica

Cipra, Tomáš: Matematika cenných papírů, 2013, Professional Publishing

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Lecture.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (12.10.2017)

Závěrečné hodnocení předmětu vychází z bodového hodnocení domácího úkolu, případně úkolů zadaných v průběhu semestru a dále z bodového hodnocení průběžného a závěrečného písemného testu. Průběžný test sestává z 4-5 výpočetních příkladů a teoretických otázek korespondujících vyložené látce do zadání testu. Závěrečný test pokrývá sylabus a látku vyloženou v průběhu celého semestru a sestává z 6-8 výpočetních příkladů a teoretických otázek. Váha závěrečného testu v celkovém hodnocení je minimálně 50%. Průběžný test je možné ze závažných důvodů omluvit, v tomto případě je do výsledného skóre proporcionálně započten pouze test závěrečný. Na základě celkového počtu bodů je určena výsledná známka s tím, že hranice pro známky 1,2,3,4 jsou zpravidla 90%, 75% a 60% z celkového počtu bodů. Tyto hranice však mohou být v závislosti na obtížnosti testů zkoušejícím upraveny. V hraničních případech může student požádat o ústní přezkoušení a závěrečný test je možné opakovat.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Principles, mechanics, and practical aspects of trading with financial derivatives. Forwards, futures, options, and swaps. Elementary principles of derivatives valuation. Binomial trees and their application to valuation of options. Itô's lemma and the Black-Scholes formula. Risk management for derivatives trading (Delta, Gamma, Value at Risk etc.).

Entry requirements -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2019)

Theory of probability (Bachelor’s degree level), foundations of financial mathematics (interest rates, discounting, yield curve, exchange rates) and financial markets (basic instruments).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html