SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematics in Finance and Insurance - NMFM437
Title: Matematika ve financích a pojišťovnictví
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: NMFM205
Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Class: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Incompatibility : NMFM205, NMFM438
Interchangeability : NMFM205, NMFM438
Is incompatible with: NMFM205, NMFM438
Is interchangeable with: NMFM438, NFAP004
Annotation -
Last update: T_KPMS (13.05.2013)
Survey of modern methods of financial and insurance calculations applied in financial and insurance practice: types of interest compounding, annuities, systems of cash flows, investment rules, short-term and long-term securities, bonds, stocks and stock exchange indicators, derivative securities, financial risk, speculation on securities, portfolio theory, CAPM model, basic insurance principles, Life Tables, calculations in life insurance, pension insurance. In the summer semester, the course is in English.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (13.05.2013)

The students should master basic procedures of modern financial and insurance mathematics and solve simple problems of financial and insurance practice.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha 2015 (2.vydání).

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, Heidelberg 2010.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání).

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Lecture.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (13.05.2013)

1. Simple interest and discount, calendar conventions.

2. Discount securities (bills of exchange, T-bills, checking account).

3. Compound interest and discount, continuous and random compounding. Inflation.

4. Systems of cash flows and investment rules.

5. Annuities, perpetuities and deferred annuities.

6. Amortization of debt.

7. Bonds (types of bonds, bond pricing, yield curve, duration).

8. Stocks (stock pricing, stock analysis, rights issue).

9. Derivative securities (forwards, futures, swaps, options).

10. Speculation on securities, security exchanges, market indicators.

11. Financial risk and portfolio analysis, CAPM model.

12. Insurance classification.

13. Life Tables, commutation functions.

14. Calculation of life insurance premiums.

15. Pension insurance.

Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Basic knowledge of mathematical statistics and theory of probability.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html