Several Insurance-Mathematical Methods - NMFM338
Title: Vybrané pojistně-matematické metody
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13386
Guarantor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Pre-requisite : NMFM301, NMFM311
Is interchangeable with: NMFM302
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
A course for Financial mathematics.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (09.05.2023)
Literature - Czech

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (March 14, 2017).

Dostupné na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328.

Vybrané mezinárodní standardy finančního výkaznictví: http://www.ifrs.org/

Směrnice č. 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Teaching methods -

Lecture.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (11.06.2021)
Syllabus - Czech

Stanovení sazeb v multiplikativní tarifní struktuře.

Odhad rezerv na pojistná plnění pomocí vývojových trojúhelníků.

Pojistné v životním pojištění, výpočet pomocí cash- flow modelu.

Základní přístupy k oceňování pojistných závazků.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)