SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Workshop on financial mathematics - NMFM307
Title: Praktikum z finanční matematiky
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Incompatibility : NMFM331
Pre-requisite : NMFM104
Interchangeability : NMFM207
Is interchangeable with: NFAP023
Annotation -
A seminar devoted to solving problems of financial practice. Required course for bachelor's program in Financial mathematics.
Last update: T_KPMS (13.05.2014)
Aim of the course -

To demonstrate applications of financial mathematics to solving problems of practice

by means of appropriate software.

Last update: G_M (24.04.2012)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast, maximálně 3 neomluvené absence, zpracování zápočtové úlohy zaměřené na finančně matematickou praxi s využitím počítače. Při více neomluvených absencích individuálně zadané úlohy k samostatnému řešení.

Pro skolni rok 2020/21:

zpracovani individualne zadane zapoctove ulohy.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (28.09.2020)
Literature - Czech

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Radová J., Dvořák P.: Finanční matematika pro každého. Grada Praha, 1993 a další inovovaná vydání.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.09.2018)
Teaching methods -

Seminar.

Last update: G_M (24.04.2012)
Syllabus -

Interest rates. Annuities. Bonds. Investment projects. Immunization. Financial functions in MS Excel.

Last update: T_KPMS (02.06.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html