SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical Methods in Finance - NMFM203
Title: Matematické metody ve financích
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Incompatibility : NMFM331
Interchangeability : NMFM207
Is interchangeable with: NFAP022
Annotation -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.
Aim of the course -
Last update: G_M (24.04.2012)

To explain fundamentals of financial mathematics.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.04.2018)

Složení písemné zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2018)

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Teaching methods -
Last update: G_M (24.04.2012)

Lecture.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje 4 příklady v rámci probrané látky dané sylabem předmětu. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka. K přípravě ke zkoušce lze využít titul "Sbírka úloh z finanční matematiky" ze seznamu literatury k předmětu, ke stažení na webové stránce vyučující.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.

Entry requirements - Czech
Last update: G_M (17.05.2012)

Předpokládají se znalosti z předmětu Úvod do financí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html