SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Finance - NMFM104
Title: Úvod do financí
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Is pre-requisite for: NMFM201, NMFM207, NMFM307
Is interchangeable with: NFAP009
Annotation -
Securities and finacial derivatives. Time value of money. Present and future value. Simple and compound interest rates. Inflation. Cash flows. Financial investment. Valuation of investment opportunities.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (03.06.2022)
Aim of the course -

To explain fundamentals of financial theory and financial mathematics.

Last update: G_M (24.04.2012)
Course completion requirements - Czech

Složení písemné zkoušky.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.01.2024)
Literature - Czech

Základní:

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha, 2000.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Černohorský, J., Teplý P.: Základy financí. Grada, Praha, 2011.

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth, Heinemann, Oxford, 1991

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.

Garrett, S. J.: An Introduction to the Mathematics of Finance. A Deterministic Approach. Butterworth, Heinemann, Oxford, 2013.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Doplňková:

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995

Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria publishing, Praha ,1991

Dvořák, P.: Deriváty. Skripta VŠE Praha. Oeconomica, Praha, 2010.

Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi. Grada, Praha 2010.

Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha, 1994.

Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: Investice. Victoria Publishing, Praha, 1994.

Last update: T_KPMS (02.06.2016)
Teaching methods -

Lecture.

Last update: G_M (24.04.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje teoretické otázky a praktické příklady v rámci probrané látky dané sylabem předmětu. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (21.05.2020)
Syllabus -

Money and capital. Financial system. Financial market.

Securities. Financial derivatives.

Index numbers and inflation.

Simple and compound interest rates.

Cash flows. Present and future value.

Valuation of investment opportunities.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (19.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html