SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Accounting 1 - NMFM101
Title in English: Účetnictví 1
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
Classification: Economics > Financial Economics
Mathematics > Financial and Insurance Math.
Is co-requisite for: NMFM302
Annotation -
Last update: G_M (15.05.2012)
Required course for bachelor's program in Financial mathematics. Basic principles of accounting according to Czech law and International standards of accounting.
Aim of the course -
Last update: G_M (24.04.2012)

To explain basic principles of accounting according to Czech law and International

standards of accounting.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zápočet a zkouška. V průběhu semestru napsání 3 zápočtových testů, každý v rozsahu 10 otázek, požadováno 8 správných odpovědí. Témata testů: klasifikace aktiv a pasiv, klasifikace nákladů a výnosů, předkontování. Každý z testů lze jednou opakovat. Termíny testů budou během semestru zveřejněny na webové stránce vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2018)

Zichová, J.: Základy účetnictví. Matfyzpress, Praha 2015.

Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon, Praha, 2007 a další vydání.

Kovanicová, D.: Finanční účetnictví. Světový koncept. Polygon, Praha 2005 a další vydání.

Chalupa, R. a kol.: Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018. ANAG, Olomouc, 2018.

Jindrák, J.: Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2018.

Závěrka, Praha, 2018.

Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS.

C Press, Brno, 2009.

Jílek, J.: Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. Grada, Praha, 2018.

ÚZ Účetnictví podnikatelů. Sagit, Ostrava, 2018.

ÚZ Vzorový účtový rozvrh 2018. Rozvaha a výsledovka 2018. Sagit, Ostrava, 2018.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. (Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví).

Zákon č. 563/1991 Sb. (o účetnictví).

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (pro podnikatele).

Teaching methods -
Last update: G_M (24.04.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je písemná v trvání jedné hodiny. Písemka obsahuje otázky z teorie účetnictví v rozsahu sylabu předmětu a učebního textu "Základy účetnictví" ze seznamu literatury k předmětu a dále praktické příklady k řešení v rozsahu látky probírané na cvičení. Povolené, nikoli nutně potřebné, pomůcky jsou kalkulačka a účtový rozvrh pro podnikatele (ke stažení na webové stránce vyučující).

Syllabus -
Last update: T_KPMS (06.05.2015)

1. Definition and functions of accounting.

2. Assets, liabilities, balance sheet.

3. Expenses, revenues, profit and loss account, cash flow.

4. Accounts.

5. Internal control system of accounting. Audit.

6. Asset pricing.

7. International accounting standards.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html