SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Satellite data in atmospheric research - NMET533
Title in English: Družicová data ve výzkumu atmosféry
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Možnosti a specifika využití družicových dat pro řešení jak teoretických tak ryze praktických úloh v různých oblastech aplikované klimatologie. Využití satelitního pozorování pro monitoring chemického složení atmosféry a kvality ovzduší.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Možnosti a specifika využití družicových dat pro řešení jak teoretických tak ryze praktických úloh v různých oblastech aplikované klimatologie. Využití satelitního pozorování pro monitoring chemického složení atmosféry a kvality ovzduší.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

R. R. Kelkar: Satellite Meteorology, Second Edition, 2017, CRC Press, dokumentace a články na stránkách www.cmsaf.eu. Burrows, J.P., Platt, U., Borrell, P.: “The Remote Sensing of Tropospheric composition from Space”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. Dále aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Družicová data v klimatologii - zdroje, povaha a typ dat, možnosti využití, výhody a nevýhody dat získáných z družice, srovnání s daty získanými z jiných typů měření. GPS RO pozorování atmosféry, techniky zpracování a využití. Družicová pozorování složení atmosféry – metody dálkového pozorování troposféry; atmosférická spektroskopie, odrazivost, přenos záření; měření plynů, oblačnosti, vlastností atm. aerosolu; využití satelitního pozorování chemického složení atmosféry v modelech (validace, inverze, asimilace dat). Obsah přednášky bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html