SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Satellite data in atmospheric research - NMET533
Title: Družicová data ve výzkumu atmosféry
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Annotation -
Possibilities and specifics of satellite data using for solving of theoretical and practical problems in various fields of applied climatology. Using of satellite observation for monitoring of atmosphere chemical composition and air quality.
Last update: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (05.05.2020)
Aim of the course - Czech

Možnosti a specifika využití družicových dat pro řešení jak teoretických tak ryze praktických úloh v různých oblastech aplikované klimatologie. Využití satelitního pozorování pro monitoring chemického složení atmosféry a kvality ovzduší.

Last update: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (04.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Zápočet je udělen za vypracování seminární práce a prezentaci zadaného tématu, zkouška je ústní.

Last update: Pišoft Petr, prof. RNDr., Ph.D. (16.01.2024)
Literature - Czech

R. R. Kelkar: Satellite Meteorology, Second Edition, 2017, CRC Press, dokumentace a články na stránkách www.cmsaf.eu. Burrows, J.P., Platt, U., Borrell, P.: “The Remote Sensing of Tropospheric composition from Space”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. Dále aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících.

Last update: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (05.04.2018)
Requirements to the exam - Czech

Znalost probírané tématiky.

Last update: Pišoft Petr, prof. RNDr., Ph.D. (07.06.2019)
Syllabus -

Satellite data in climatology - sources, type and character of data, possible applications, advantages and disadvantages of satellite data, comparison with other data. GPS RO atmosphere observing,

methods of data processing and usage. Observing of atmosphere composition with satellites - methods of long-distance troposphere observing, atmospheric spectroscopy, reflectance, observing transmission; measurement of gases, clouds, atmosphere aerosol characteristics; satellite observing of atmosphere chemical composition for using in models (validation, inversion, data assimilation). Content of lecture can be changed according to students' interests.

Last update: Žák Michal, doc. Mgr., Ph.D. (30.04.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html