SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Numerical weather and climate models - NMET532
Title in English: Numerické modely počasí a klimatu
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Numerické modely v předpovědi počasí a klimatu - konstrukce modelů globálních a na omezené oblasti, parametrizace; validace modelových výsledků. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

James R. Holton: An introduction to dynamic meteorology, T.N. Krishnamurti, L. Bounoua: An introduction to numerical weather prediction techniques, aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Základní témata, která budou konkretizovaná na základě individuálního studijního plánu posluchače: Konstrukce numerických modelů; dynamické jádro; parametrizace; počáteční a okrajové podmínky; vyhodnocení modelových výstupů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html