Special features of weather forecasting in Central Europe - NMET531
Title in English: Specifika prognózy počasí ve střední Evropě
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Zvlášnosti meteorologických procesů ve střední Evropě s ohledem na utváření reliéfu, dopad na předpověď jednotlivých meteorologických prvků při různých povětrnostních situacích. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je získat znalosti o zvláštnostech vývoje a předpovídání počasí ve střední Evropě.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Oral examination or a presentation of a selected topic.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Kurz, M.: Synoptic meteorology, DWD, Offenbach, Germany 1998. Dále časopisecké zdroje relevantní tématiky dle dispozice přednášejícího a individuální zaměření posluchačů

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Michal Žák, Ph.D. (10.06.2019)

Knowledge as stated in the Syllabus.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Komplexní působení utváření terénu ve střední Evropě na cirkulaci synoptického a mezosynoptického měřítka. Podmínky a vývoj počasí v závilosti na typu povětrnostní situace. Dopad na předpověď počasí s uvážením schopnosti numerických předpovědních modelů zahrnout zvláštnosti středoevropského prostředí. Sylabus bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.