SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Advanced climatology topics - NMET525
Title in English: Pokročilé otázky klimatologie
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Modelování klimatu, změny klimatu a jejich příčiny, scénáře změny klimatu, zpracování výstupů klimatických modelů
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v rámci uvedených témat

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Aktuální zpráva IPCC; aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Základní témata, která budou konkretizovaná na základě individuálního studijního plánu posluchače: Globální a regionální klimatické modely, nejistoty v jejich výstupech, přidaná hodnota vnořeného regionálního modelu, numerické metody a parametrizační schémata. Pozorované změny klimatu v globálním i regionálním měřítku, jejich možné příčiny, problematicka detekce a atribuce změn klimatu. Scénáře změny klimatu, metody tvorby scénářů, zohlednění nejistot v modelových výstupech, emisní scénáře. Postprocessing výstupů klimatických modelů, metody bias korekce, metody validace modelových výstupů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html