SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Urban Climate - NMET524
Title in English: Klima města
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Specifické projevy atmosférických procesů v městském prostředí, vliv měst na modifikaci počasí a klimatu, modelování v numerických modelech atmosféry
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je představení problematiky klimatu měst s ohledem na aktuálnost urbanizace a jejího vlivu na environmentální podmínky

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

T. R. Oke, G. Mills, A. Christen, J. A. Voogt: Urban Climates, Cambridge University Press, 2017.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Základní témata: 1) specifika městského povrchu 2) energetická bilance 3) vliv na teplotu 4) vliv na dynamiku proudení 5) vliv na hydrologický cyklus 6) modelování městského klimatu. Sylabus bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html