SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Data Processing in R - NMET076
Title in English: Zpracování fyzikálních dat v R
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KMOP (13.05.2015)
The course provides students with practical skills in physical measurement processing in R and Mathematica. The course is mainly intended for students of second year of Physics bachelor program.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (08.10.2017)

Pro udělení zápočtu se předpokládá prezentace individuálního řešení souboru úloh, předložených na konci semestru a pokrývajících základní témata, specifikovaná v sylabu předmětu a upřesněná v průběhu jeho konání. Zápočtové úlohy je možné vypracovat formou domácí práce, jejich prezentace se předpokládá prostřednictvím stručné zprávy ilustrující použitý postup a dosažené výsledky.

Literature - Czech
Last update: T_KMOP (26.04.2015)
  • Adler, J., 2010. R in a Nutshell. O’Reilly Media, ISBN: 978-0-596-80170-0
  • Kabacoff, I.R., 2011. R in Action: Data analysis and graphics with R. Manning Publications Co. ISBN: 978-1-935-18239-9
  • Braun, W.J., Murdoch, D.J., 2007. A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-69424-7
  • Internetové zdroje dle upřesnění vyučujících.

Teaching methods - Czech
Last update: T_KMOP (26.04.2015)

Seminář s aktivní účastí studentů, práce na počítačích.

Syllabus -
Last update: T_KMOP (13.05.2015)

Introduction to R, installation and use.

Import and export of data, data processing, types of variables, basic data operations.

Graphics and graphics devices.

Scripting, definition of functions.

Application of linear regression.

Matrices and basic matrix operations.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html