SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Data Processing in R - NMET076
Title: Zpracování fyzikálních dat v R
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (14.05.2023)
The course provides students with practical skills in physical data analysis in the R language as well as basic knowledge of related statistical methods.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.10.2023)

Pro udělení zápočtu a zkoušky se předpokládá prezentace individuálního řešení souboru úloh, předložených na konci semestru a pokrývajících základní témata, specifikovaná v sylabu předmětu a upřesněná v průběhu jeho konání. Zápočtové úlohy je možné vypracovat formou domácí práce, jejich prezentace se předpokládá prostřednictvím stručné zprávy ilustrující použitý postup a dosažené výsledky.

Literature - Czech
Last update: T_KMOP (26.04.2015)
  • Adler, J., 2010. R in a Nutshell. O’Reilly Media, ISBN: 978-0-596-80170-0
  • Kabacoff, I.R., 2011. R in Action: Data analysis and graphics with R. Manning Publications Co. ISBN: 978-1-935-18239-9
  • Braun, W.J., Murdoch, D.J., 2007. A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-69424-7
  • Internetové zdroje dle upřesnění vyučujících.

Teaching methods - Czech
Last update: T_KMOP (26.04.2015)

Seminář s aktivní účastí studentů, práce na počítačích.

Syllabus -
Last update: T_KMOP (13.05.2015)

Introduction to R, installation and use.

Import and export of data, data processing, types of variables, basic data operations.

Graphics and graphics devices.

Scripting, definition of functions.

Application of linear regression.

Matrices and basic matrix operations.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html