SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Dynamic Meteorology (for compressed curriculum) - NMET022
Title: Dynamická meteorologie (pro zkrácené studium)
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 9
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Class: Fyzika
Classification: Physics > Meteorology and Climatology
Interchangeability : NMET023
Annotation - Czech
Základní poznatky z termodynamiky a statiky atmosféry.
Last update: ()
Syllabus - Czech

Dokonalý plyn. Stavová rovnice dokonalého plynu. Nultá, první a druhá termodynamická věta. Poissonovy rovnice. Potenciální teplota.

Vlhký a nasycený vzduch. Charakteristiky vlhkosti vzduchu. Kondenzace a sublimace, Clausius-Clapeyronova rovnice, Magnusův vzorec. Uzavřený a otevřený termodynamický systém. Vratný adiabatický děj v nenasyceném a nasyceném vzduchu. Pseudoadiabatický děj. Teplota rosného bodu, izobarická vlhká, izobarická ekvivalentní, adiabatická ekvivalentní teplota, adiabatická vlhká teplota.

Literatura
(1) S. Brandejs, O. Zikmunda:Termodynamika atmosféry

(2) F. Pechala, J. Bednář: Příručka dynamické meteorologie

Last update: ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html