SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Synoptic Meteorology I (for compressed curriculum) - NMET016
Title: Synoptická meteorologie I (pro zkrácené studium)
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Classification: Physics > Meteorology and Climatology
Interchangeability : NMET035
Annotation - Czech
Využití synoptických metod diagnózy a prognózy počasí.
Last update: ()
Literature - Czech

A.S. Zverev: Synoptická meteorológia, Alfa Bratislava, SNTL Praha 1986

Last update: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Syllabus - Czech

Atmosféra Země, její chemické složení a struktura, význam stopových látek, změna tlaku a hustoty vzduchu s výškou, denní a roční chod, extrémy.

Oteplování a ochlazování zemského povrchu, šíření tepla do půdy a vody, teplota povrchu a její periodické změny, oteplování a ochlazování vzduchu, chody teploty vzduchu, změny teploty vzduchu s výškou, suchoadiabatický a nasyceně adiabatický gradient, inverze teploty, kritéria stability atmosféry.

Oběh vody v přírodě, fyzikální podstata výparu, kondensace a sublimace, mlhy, kouřmo, zákal, vznik atmosférických srážek, charakteristiky. Vztahy mezi polem bloku vzduchu a prouděním, geopotenciál, geotrofické a gradientní proudění, proudění s vlivem tření.

Úloha synoptické meteorologie, všeobecné údaje o povětrnostní službě, sestavení povětrnostních map, analýza polí meteorologických prvků.

Všeobecné údaje o vzduchových hmotách, jejich geografické a termické rozdělení, počasí ve stabilních a instabilních vzduchových hmotách, transformace vzduchových hmot.

Vlastnosti atmosférických front, podmínky tvoření a rozpadu, fronty teplé , studené a okludované, podmínky počasí při jejich přechodu.

Všeobecné údaje o mimotropických cyklónách, vývojová stadia cyklón, vertikální struktura, vývoj a druhy anticyklón, počasí v cyklónách a anticyklónách, vlivy orografie na vývoj tlakových útvarů.

Úloha a podstata předpovědi synoptické situace, výpočty založené na formální a fyzikální extrapolaci, předpověď vzniku a vývoje tlakových útvarů, metodika využití numerických předpovědních metod v synoptické praxi.

Všeobecné zásady předpovědi počasí, předpověď teploty, oblačnosti a srážek, předpověď zvláštních jevů počasí, možnosti matematicko-fyzikálního přístupu.

Last update: ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html