SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Mathematical Economics - NMEK531
Title in English: Matematická ekonomie
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Class: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (10.09.2013)
Foundations of preference relations, utility theory, stochastic dominance, consumer's behavior, theory of firm, various models of supply and demand equilibria, Leontjev models, introduction to game theory, cooperative and non-cooperative games.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

The students will learn basic mathematical approaches to solving selected

probléme of mathematical economics.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:

1, Aktivní účast na cvičeních a splnění docházky (aspoň 70 % konaných cvičení)

2, Dosažení aspoň 70% úspěšnosti v závěrečné zápočtové písemné práci. Každý student má v této souvislosti k dispozici nejvýše jeden řádný a dva opravné pokusy, přičemž na konci semestru budou termíny konání závěrečné zápočtové písemné práce včasně vyhlášeny.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou účasti na zkoušce.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (10.09.2013)

Černý, M. a kol.: Axiomatické teorie užitku. SPN, Praha, 1975

Chiang, A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics. 3rd edition. Mc Graw Hill, 1984

Nikaido, H.: Convex Structures and Economic Theory. Academic Press, 1968, ruský překlad z r. 1971

Ašmanov, A.: Vvedenije v matěmatičeskuju ekonomiku. Nauka, Moskva, 1984

Turnovec, F.: Úvod do mikroekonomickej teórie. Skripta EU, Bratislava, 1992

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

Lecture + exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává pouze z ústní části. Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na zkoušce.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (10.09.2013)

Foundations of utility theory; consumer's behavior; theory of firm, various models of supply and demand equilibria, Leontjev models, Game theory

Entry requirements -
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (13.05.2019)

Basic knowledge of Statistics, Optimization and Linear Algebra.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html