SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
MSTR Elective Seminar - NMAG475
Title in English: Výběrový seminář z MSTR
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English, Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~olin/
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Class: M Mgr. MSTR > Volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Interchangeability : NALG050
Annotation -
Last update: T_KA (30.04.2015)
Universal elective seminar.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (13.10.2018)

Zápočet paralelky Miroslava Olšáka bude za zápočtové video. Charakter požadavku umožňuje náhradní termín.

Podmínky zápočtu paralelky Miroslava Korbeláře: Student odevzdá několik vypracovaných úloh z tropické geometrie.

Podmínky zápočtu paralelky Jana Šťovíčka: Aktivní účast (charakter požadavku neumožňuje náhradní termín).

Literature -
Last update: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (13.10.2018)

For the session of Miroslav Olšák: see http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~mirecek/manim/

For the session of Miroslav Korbelář: D. Maclagan, B. Sturmfels: Introduction to Tropical Geometry, AMS 2015.

For the session of Jan Šťovíček: see https://www.karlin.mff.cuni.cz/~stovicek/index.php/en/1819zs-nmag475

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (18.12.2018)

Seminář o p-adických číslech

dosti neformální seminář o rozličné neaplikované matematice

p-adická čísla slouží jako „nosný motiv“ motivující i ilustrující rozličné matematické jevy a pravdy

z podstaty věci se budeme bavit zejména algebraicky, ale mnoho času strávíme i v jiných disciplínách

v ideálním případě tak 4–12 účastníků, kteří se nebojí „živelné“ výuky

určeno primárně pro druháky matiky; starší se asi budou místy nudit, mladší se zas nemusí vždy chytat (ale když si věří, proč ne)

alespoň první seminář by měl být srozumitelný i pro žáky základní školy (no, řekněme od třetí třídy výš)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html