SubjectsSubjects(version: 811)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
MSTR Elective Seminar - NMAG475
Czech title: Výběrový seminář z MSTR
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English, Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~mirecek/manim/
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Class: M Mgr. MSTR > Volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Interchangeability : NALG050
Annotation -
Last update: T_KA (30.04.2015)

Universal elective seminar.
Terms of passing the course - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D. (15.10.2017)

Zápočet paralelky Miroslava Olšáka bude za zápočtové video. Charakter požadavku umožňuje náhradní termín.

Podmínky zápočtu paralelky Miroslava Korbeláře: Student odevzdá několik vypracovaných úloh z tropické geometrie.

Literature -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (03.09.2017)

http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~mirecek/manim/

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.10.2017)

V zimním semestru 2017/2018 se na paralelce Miroslava Olšáka naučíme vytvářet matematické animace pomocí nástroje Manim.

Sylabus paralelky Miroslava Korbeláře:

Cílem předmětu je seznámit se s tzv. tropickou algebrou a geometrií, jež studuje polynomy nad tzv. tropickým polookruhem. Jeho nosnou množinou jsou reálná čísla společně s plus nekonečnem a operacemi: minimem ze dvou prvků (tropické sčítání) a obvyklým sčítáním (tropické násobení). Tropická algebra je limitním případem (klasické) algebraické geometrie polynomů nad tělesy. I tady můžeme definovat pojem tropické variety (přiřazené množině polynomů), který úzce souvisí s varietami v algebraické geometrii. Díky těmto tropickým analogiím lze studovat vlastnosti původních klasických variet.

Grafy tropických polynomiálních funkcí jsou určité typy konvexních mnohostěnů a tropické variety odpovídají místům, kde se grafy těchto funkcí "lámou".

Seminář bude konaný formou kontrolované četby.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html