Curves and Function Fields - NMAG436
Title in English: Křivky a funkční tělesa
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:4/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB013
Interchangeability : NMIB013
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.09.2013)
The course develops basic concepts of algebraic geometry and curve theory, both over general fields and over finite fields.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. (21.02.2018)

Zkouška je založena na písemném vypracování čtyř úloh, který mají dílem charakter řešení přímočarých příkladů, které jsou vybrány tak, aby jejich řešením student doložil osvojení si látky, dílem charakter vypracování důkazů klíčových tvrzení předmětu. Písemné vypracování úloh je vstupem do ústní části zkoušky. Pokud je neuspokojivé, je zkouška hodnocena stupněm nevyhověl-a. Pokud je řešení alespoň dílčím způosobem přijatelné, avšak není bezchybné, dostane student možnost některé části řešení buď dopracovat na základě doplňujících podnětů a informací, nebo dovysětlit. V případě, že i po těchto úkonech zůstanou pochybnosti o hodnocení, může být položena jedna či dvě doplňující otázky.

Literature -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)

H. Stichtenoth: Algebraic function fields and codes Graduate texts in mathematics – Svazek 254, Springer, 2009

R. Hartshorne, Algebraic geometry Graduate Texts in Mathematics – Svazek 52, Springer 1977

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.09.2013)

The course develops basic theory of algebraic function fields (Riemann-Roch Theorem etc.) and shows links to function fields of curves. The final part of the course is devoted to elliptic function fields.