SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor's Thesis: Mathematical Structures - NMAG349
Title: Bakalářské konzultace: Matematické struktury
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Povinně volitelné
Pre-requisite : {At least 3 courses of}
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Bachelor's thesis for specialization Mathematical structures within General Mathematics. Requisite courses are not verified at the enrollment to the course but at the completion of the whole program.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Matematické struktury oboru Obecná matematika.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html