SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geometry 1 - NMAG211
Title: Geometrie 1
Guaranteed by: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~sir/index.php?stranka=vyuka
Guarantor: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Pre-requisite : {One course in Linear Algebra}, {One 1st year Analysis course}
Incompatibility : NMAG204
Interchangeability : NMAG204
Is incompatible with: NMAG204
Is interchangeable with: NMAG204
Annotation -
Introduction to Geometry (affine, projective, conics, differential geometry of curves, line integrals, etc.).
Last update: Šmíd Dalibor, Mgr., Ph.D. (13.05.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za řádné odevzdání všech 5 domácích úkolů. Zápočet nelze opakovat a jeho získání je nutnou podmínkou ke zkoušce.

Last update: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2022)
Literature - Czech

M. K. Bennett, Affine and Projective Geometry,Wiley, 1995.

L. Boček, M. Sekanina: Geometrie I, SPN Praha, 1986.

L. Boček, M. Sekanina: Geometrie II, SPN Praha, 1988.

M. Lávička: Geometrie 1 a 2, ZČU Plzeň, 2006.

M. Henle, Modern Geometries: Non-Euclidean, Projective, and Discrete Geometry, Pearson 2001.

R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2004.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (29.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška bude probíhat písemnou formou. Bude obsahovat početní část, sestávající z příkladů podobných těm, které byly počítány na cvičeních. V teoretické části budou zkoušeny definice, věty a důkazy podle předem daného seznamu.

Last update: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (30.11.2020)
Syllabus -

Affine and Euclidean geometry.

Projective geometry.

Differencial geometry of curves.

Line integral of 1st and 2nd kind..

Last update: Šmíd Dalibor, Mgr., Ph.D. (13.05.2022)
Entry requirements - Czech

Základy lineární algebry a matematické analýzy, zběhlost ve středoškolské analytické geometrii.

Last update: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html