SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Algebra - NMAG206
Title: Algebra
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Algebra
Pre-requisite : {One course in Linear Algebra}
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Introductory course for the second year students of mathematics. Introduction to the theory of groups and commutative algebra.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.

Zkouška bude písemná i ústní. Ke zkoušce je možné získat bonusové body za řešení domácích úloh, které budou zveřejnovány na webu a odevzdávány v průběhu semesetru.

Detaily viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/algebra.htm

Literature -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají látce odpřednesené na přednášce a cvičeních, viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/algebra.htm

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

1. Abstract theory of division - number domains, polynomial domains, fundamental theorem of arithmetics for general domains, Euklid's algorithm, principal ideals

2. Algebra of polynomials - multiple roots, multivariate polynomials, symmetric polynomials, splitting fields, fundametal theorem of algebra

3. Field extensions - dinite extensions, algebraic extensions, degree, constructions with ruler and compass

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html