SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Annotation -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (21.09.2021)
An elective course for 2nd year Bachelor's mathematical programs .
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (27.02.2019)

Zkouška se skládá odevzdáním samostatně sepsaného textu o aplikacích matematiky, bližší informace jsou na stránkách k přednášce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/Aplikace19/Aplikace19.html. Téma je nutné si předem dohodnout s přednášejícícm.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (21.09.2021)

V tomto semestru se budeme především zabývat dvěma velkými úspěchy matematiky, které ovlivnily vývoj vědy a dějin. Začneme Gaussovým výpočtem dráhy planetky Ceres a správnou předpovědí její polohy v druhé polovině roku 1801. V druhé části kurzu budeme pokračovat prolomením německé válečné šifry Enigma v období před a během druhé světové války. V obou případech byla použita matematika na úrovni současného prvního ročníku vysokoškolského studia. Byla ale důmyslně použita způsobem, který si nikdo do té doby neuměl představit.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html