SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Variations on Invariance - NMAG164
Title: Variace na invarianci
Guaranteed by: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.VarInvLS2223
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Classification: Mathematics > Geometry
Incompatibility : NGEM041
Annotation -
Last update: G_M (15.05.2012)
An elective seminar for 1st and 2nd year students of General Mathematics. The aim of the seminar is to introduce a series of topics of geometry, algebra and physics, which do not fit into regular courses. The unifying idea will be the symmetry and invariance principles in many variations.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.02.2019)

Seminář se skládá ze čtyř přednáškových minisérií. Součástí každé minisérie budou i problémy doplňující a rozšiřující výklad jednotlivých přednášejících. Za vyřešení problému, ať už v rámci semináře, nebo doma s odevzdáním na následující hodině, budou přednášející udělovat 1-3 body za problém v závislosti na jeho obtížnosti. K udělení zápočtu je třeba získat alespoň 4 body v každé z alespoň 3 minisérií. Z povahy zápočtu plyne, že jej není možné opakovat.

Literature -
Last update: T_MUUK (29.04.2016)

Varies according to topics of the seminar in the given year.

Syllabus -
Last update: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (02.02.2023)

The seminar consists of four lecture series, 3 or 4 lectures each, by several lecturers. The content varies from year to year. Past topics include non-euclidean geometry, Moebius group, classification of smooth vector fields on the sphere, knot theory, solvability of higher order polynomial equations, discrete Fourier transform and many others.

Preliminary programme: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.VarInvLS2223

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html